Sept

3rd September – Sam Jonathan Kelly

3rd September – Gabriel Sean Laverick

10th September – Lucy May Keane

17th September – Oisín Michael Fahy

18th September – Fiadh Rose Skerritt

24th September – Aprill Marie Duggan

24th September – Grace Maura Tonge

See full baptisms list